Националната мрежа на младежките центрове отбелязва Международния ден на младежта

Международен ден на младежта с нашите невероятни центрове в Добрич, Враца, Стара Загора и Пловдив, изградени по програма на Министерството на образованието и науката. Очаквайте и следващите събития на Националната мрежа на младежките центрове в България.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.