Неформална дейност с деца и младежи от град Раковски

На 28.09.2021 г. в гр. Раковски бе проведена неформална дейност с деца и младежи в центъра на града пред читалището. В групата участваха деца от различни училища в града, както и техни преподаватели. Целта на дейността бе да сплоти връстниците да развие у тях умение за работа в екип и да ги провокира към себеизразяване. Дейността бе проведена от младежки работници в ОП „Младежки център Пловдив“, заедно със стажант от програмата „Младите (въз)действат“ като част от практиката „Работа на терен“. Предстои планиране на следващи неформални образователни дейности в гр. Раковски.

Дейността се реализира като част от проекта „Младежки център Пловдив - мощен фактор за местно развитие“ по програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.