Неформална дейност с деца и младежи от ромски произход от град Карлово

Част от образователния екип на ОП „Младежки център Пловдив“ посети град Карлово, където се срещна с деца и младежи.
Участниците се включиха в неформална дейност по метода учене чрез преживяване. Те влязоха в различни роли за справяне в казуси и ситуации, влагайки своята креативност. Децата и младежите задълбочиха познанията си за емоционалния свят и изразиха впечатленията си от проведената дейност.
Срещата се организира със съдействието на здравния медиатор на град Карлово – Минка Донкова.
 
Дейността се реализира като част от проекта „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.