Неформална дейност с деца и младежи в село Шишманци

На 22.02.2022 г. образователните медиатори на ОП „Младежки център Пловдив“ проведоха неформална дейност с деца и младежи в село Шишманци, община Раковски. 
Дони и Принцеса предизвикаха децата и с няколко дейности и занимания, с които да развият и изразят и креативността си.  

Също така проведоха различни игри и дискусии, чрез които участниците се запознаха с темата за емоциите и се научиха как да ги разпознават. 
В обратната връзка децата и младежите споделиха, че са впечатлени от преживяното и нямат търпение за следващите срещи.
 
Дейността бе реализирана като част от проекта „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.