Неформална дейност с младежи от град Перущица

На 17 ти януари се проведе неформална дейност с младежи от град Перущица. Стартирахме с кратка активност, чрез която да си припомним преминалите срещи, придобитите умения и знания до момента.
 
По време на дейността разгледахме темата за креативността, творческото мислене и това как да не поставяме себе си в рамка. Младежите направиха няколко упражнения, чрез които да стимулират въображението си, работиха както по групи, така и индивидуално.
 
Последва дискусия за това как развивайки творческия си потенциал, ние откриваме пред себе си нови светове, които могат да ни донесат много възможности. Участниците разбраха и че креативността и творческото мислене се разгръщат във времето и се характеризират с оригиналност, адаптивност и последваща реализация.
 
Дейностите се реализират по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.