Неформална дейност с младежи от село Шишманци

В продължение на няколко месеца екипът на ОП „Младежки център Пловдив“ проведе неформални дейности с младежите и децата от село Шишманци.
 
По време на срещите основните теми, по които работеха те, бяха част от наръчника „Приятели с природата“. Той е създаден от образователния екип на Центъра и съдържа неформални дейности, свързани с природата и света, който ни заобикаля. Целта бе младежите да се информират за опазването и грижата за околния им свят, като след това да предават наученото на връстници и свои по-малки приятели. Това се случи с влизането им в ролята на обучители и ментори, които представиха новите знания през своята гледна точка.
 
През месец декември децата и младежите се събраха за своята последна среща от програмата, чрез която си припомниха всичко научено до момента и за финал пространството се изпълни с коледно настроение, танци, усмивки и мечти за предстоящата година. Екипът на Младежки център Пловдив изказва благодарности на ръководителя на позитивните деца и младежи Iliya Rusev за домакинството и топлото посрещане по време на всички срещи!
 
Дейността се реализира по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.