Неформална дейност с деца от село Маноле

На 22 ноември екипът на ОП „Младежки център Пловдив“ проведе неформална дейност с децата от Основно училище ,,Васил Левски” в с. Маноле.
 
Стартирахме с активности за опознаване, а след това се гмурнахме в дълбините на неформалното образование. Провокирахме ги да разпознават различните видове емоции и начините за изразяване и справяне с тях.
 
Проведохме и отворена дискусия относно реалността и средата, в която се намират младежите в днешно време и колко е важна емоционалната интелигентност и здраве за тях. 
 
Дейността се реализира по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.