Неформални дейности с децата и младежите от град Хисаря

През месец юли екипът на Общинско предприятие „Младежки център Пловдив“ проведе неформални дейности с децата и младежите от „Лятна академия за децата на Хисаря“.
Стартирахме с активности за опознаване, а след това се гмурнахме в дълбините на неформалното образование. Провокирахме ги да съпреживеят това да бъдат доброволци, да разпознават различните видове емоции и начините за изразяване и справяне с тях, както и да отключим творческите им нагласи към креативното мислене.
По време на следващата ни среща групата умело взе участие без дори да подозира, че по този начин овладя своите комуникационни умения. Практикувахме различни техники за това как по-добре да презентираме себе си, как да анализираме аудиторията си и да подреждаме информацията, която представяме. Освен това заедно открихме колко е важен езикът на тялото и как ефективно да го използваме в нашето ежедневие. Продължихме с отворена дискусия относно реалността и средата, в която се намират младежите в днешно време и това колко е важно и значимо всички да бъдем активни граждани.
Участниците бяха наградени за активното си участие и овладените знания и умения по време на приятните ни и ползотворни срещи.
Дейността се реализира по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.