Неформално обучение с ученици от гр. Садово

През месец декември се проведе неформално обучение с младежи в Професионална селскостопанска гимназия „Димитър Наумов“, град Садово.
Активностите бяха насочени към запознаване с дейностите на Младежки център Пловдив, както и с едно от основните му направления – неформалното образование. На базата на преживелищния метод участниците разбраха как интерактивно може да развиват свои знания и умения. Самите те имаха възможността да определят личните си нужди, като маркираха темите, от които се интересуват и уменията, които искат да усвоят в следващите ни съвместни дейности.
Дейността се реализира по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ (Програма Местно развитие/Local Development Programme), финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.