Ние и Европа в диалог

Национален младежки форум и Младежки център Пловдив те канят да вземеш участие в консултация по 9-я цикъл на Диалога на ЕС по въпросите за младежта!
Темите, които ще бъдат засегнати, са актуалните за времето:
  • Проблемите с климата и нашата роля в преодоляването им
  • Мрежата на младежки организации в града и начините да я подобрим
  • Процесът на вземане на решения и нашето включване
Ела и се запознай с други млади и активни хора като теб!
Кога? 30.08 (вторник), 18.00 ч.
Къде? Младежки център Пловдив
Ако имаш интерес, то не забравяй да се регистрираш, за да получиш и пакет рекламни материали: - https://forms.gle/9pKSFgE27aMM6PXC9
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.