„Обмен на Ученически съвети/парламенти“ - младежка инициатива

Ако сте част от Ученически съвет или парламент?
Или имате интерес към ученическото самоуправление?
Ако искате да се срещнете със свои връстници и да създадете нови приятелства?
 
То заповядайте на Обмена на Ученически съвети и парламенти, който ще се проведе в периода 29-31 май в сградата на Младежки център Пловдив. В събитието могат да се включат до 3-ма представители от училище в град Пловдив или региона. Ако учениците са на възраст под 18 г., е необходимо да бъдат с придружител. За представителите на съвети от училища извън град Пловдив е осигурено настаняване в базата на Младежки център Пловдив до запълване на капацатите на базата.
 
Обменът се провежда като младежка инициатива на Кристиана Кирева - председател на Ученическия съвет на СУ „Христо Смирненски“, гр. Хисаря и Иво Йовчев – председател на Ученическия съвет на ПГИКН „Академик Благовест Сендов“, гр. Пловдив.
 
По време на обмена ще бъдат дискутирани теми като:
Ученическото самоуправление и идейното му послание;
Създаването на ученически общности – минало, настояще и бъдеще;
Бъдещето на младите хора;
Агресията и тормозът в училище
и други.
 
Участието в обмена е безплатно. Необходима е само регистрация тук: https://forms.gle/kDYufTv3yUEDz6Ut5
 
Младежките инициативи се реализират по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.