Образователен форум „Извън формата: През призмата на неформалното образование“

На 6-ти ноември ОП „Младежки център Пловдив“ събра за пореден път преподаватели, педагогически съветници и представители на образователни институции и организации, работещи със и за младежи, по време на Образователен форум „Извън формата“. Темата „През призмата на неформалното образование“ бе насочена към разглеждане на съставните части на неформалната дейност, провеждана от младежките работници и медиатори.
 
Преминавайки през етапите на опознаване, основна дейност и обратна връзка, участниците във форума дискутираха значението на всяка една част, като преживяха отделни упражнения. И в това издание на форума като обучител гостува изключително вдъхновяващ професионалист в сферата на образованието. В своята сесия Елена Стойчева демонстрира примерни инструменти за представяне на един учебен урок с помощта на творчеството. Събитието завърши с практическа разработка, от страна на преподавателите, на план за протичането на един учебен час чрез използването на по-рано представените техники и инструменти на неформалното образование.
 
Форумът се реализира по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.