Образователен форум „Извън формата: През призмата на неформалното образование“

За пореден път ОП „Младежки център Пловдив“ отваря врати за директори, преподаватели, педагогически съветници, социални работници, представители на образователни институции и организации, работещи със и за младежи в осмото издание на Образователен форум „Извън формата“.
Основна цел на събитието е осъществяването на ефективна връзка между формалното и неформалното образование, между дейността на образователните институции, младежките центрове и неправителствените организации. Координираната работа между тях е ключът към успешното осмисляне на думата „образование“, а приемствеността – необходимост за постигането на устойчив процес и резултати.
На 6 ноември от 10:00 ч. образователният екип на ОП „Младежки център Пловдив“ ще представи практически отделните етапи от разработването на една неформална образователна дейност и нейните основни елементи.
 
Кой може да се включи?
Събитието е предназначено за представители на училища и детски градини (директори, преподаватели, педагогически съветници), уредници на читалища и професионалисти, работещи с деца и младежи, в образователната и културната сфера.
Участието във форума е безплатно, като е необходима само предварителна регистрация тук: https://forms.gle/6AyxAXdVfLfDhmuB8
 
Образователен форум „Извън формата“ се реализира като част от проекта „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.