Образователен форум „Извън формата: Силата на въздействието“

🔎На 20 юни в Общинско предприятие „Младежки център Пловдив” се проведе единадесетото издание на традиционния Образователен форум „Извън формата: Силата на въздействието“. В него се включиха директори, преподаватели, педагогически съветници, психолози и професионалисти от образователни и социални институции от Пловдив и региона.
💡Форумът започна с опознавателна дейност и предразполагане на участниците. Бе представена работата и мисията на Младежки център Пловдив, както и предстоящите образователни дейности. Освен това бе осъществено интерактивно включване за въздействията на част зависимостите сред младите хора и трудностите, с които се сблъскват техните родители и преподаватели в опита си да предприемат мерки за справяне с проблемите. Темата бе разгъната и продължена от гост лектори, представители на Регионална здравна инспекция Пловдив, които провокираха реакция и дадоха гласност на днешните зависимости. Последва кратко проучване чрез метода „Световно кафене“, целящо да даде отговори и да свърже различните образователни институции със специалистите от инспекцията, за да работят съвместно за по-здраво и разумно поколение.
📲В следващата сесия участниците усвоиха много дигитални инструменти като Canva, Mentimeter, Wordwall, Padlet и други, които могат да приложат в образователния процес според нуждите на децата и младежите, с които работят ежедневно. Всички се докоснаха до процеса и усетиха вълнението от създаване на мултимедийно образователно съдържание.
💸В последната тема за деня групата се потопи в света на финансовата грамотност и управлението на личните финанси. Чрез преживелищния метод всички успяха да се сблъскат с модела на пазарната икономика, използвайки своя личен опит и знанията от собствените си домакинства. Дейността целеше участниците да придобият концептуална рамка за ролята на финансовата грамотност в образователния процес.
🎯Форумът завърши с обратна връзка, нови контакти и идеи за бъдещи съвместни събития.
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.