Образователна дейност с младежи от Еразъм проект+

Днес в ОП “Младежки център Пловдив” ни гостуваха младежи по Еразъм+ проект, който се осъществява от организатори на Step Up Foundation.
Темата, която представихме бе свързана с важността на идеите и ключовото им използване, когато ги имаме - “The golden circle of ideas”. Целта на образователната дейност беше младежите да се сблъскат с различни казуси и да се разгледат решения за преодоляване на дадения общностен проблем в маркетинг/бизнес сферата, която избрахме за ефективното осмисляне. В процеса на работа обменците работиха по групи и използваха техника за привличане на хора, базирана на трите въпроса: “Защо?”, “Как?” и “Какво”?”. Тази концепция спомогна на младежите да подобрят критичното си мислене и да търсят причинно-следствените връзки в дадената ситуация за разрешаването на казуса от лично и обществено значение.
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.