Образователни и спортни дейности с младежи от Садово

В Общинско предприятие „Младежки център Пловдив“ гостуваха младежи от Професионална селскостопанска гимназия „Димитър Наумов“, град Садово. Срещата беше продължение на вече проведени дейности с младите хора и бе реализирана в резултат на проучване на терен.
Групата беше запозната с базата и структурата на Центъра като по този начин научи повече за неговата мисия. В интерактивна отборна дейност участниците отговориха на въпроси, чрез които пък научиха за образователните дейности.
Екипът на Центъра беше подготвил за младежите и активности, свързани с развиване на креативността и повишаване на мотивацията за справяне с проблеми. Темата бе избрана от самите младежи и е част от наръчника по дигитално-медийна грамотност „Младите (въз)действат 1“. Срещата завърши със спортни дейности и турнир по волейбол и футбол. След оспорвани игри победителите бяха наградени на специална церемония.
Дейностите се реализират по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.
 
 
 
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.