Образователен форум „Наръчникът - мост между формалното и неформалното образование“.

През изминалия месец екипът на Общинско предприятие „Младежки център Пловдив“ проведе Образователен форум на тема „Наръчникът - мост между формалното и неформалното образование“. 
Основната цел на събитието бе изследване на връзката и взаимодействието между формалния и неформален образователен процес. По време на форума директори, преподаватели, педагогически съветници от училища и детски градини бяха запознати с разработените от екипа на „Младежки център Пловдив“ наръчници за работа с деца и млади хора. Участниците във форума разработиха и конкретни предложения за адаптиране и прилагане на активностите в училищна среда. Във форума взеха участие и партньорите на Центъра от Фондация „ДА“ , които представиха и своите онлайн образователни ресурси . 
Форумът се реализира по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.