Обучение на екипите от НММЦ по програма за Дигитално-медийна грамотност

На 1 и 2 март ОП „Младежки център Пловдив“ бе домакин на среща между представители на Национална мрежа на младежките центрове от Пловдив, Враца, Стара Загора и Добрич, както и партньорите ни от Фондация "Приложни изследвания и комуникации" и норвежката организация Norsensus Mediaforum.

По време на срещата бе представен работният вариант на съвместния ни проект – наръчникът по Дигитално-медийна грамотност „Младите (въз)действат“. Основна част от програмата бе обучението на екипите на младежките центрове по всяка една от темите, поместени в него. То бе реализирано чрез методите на неформалното образование и симулацията.

Предстои финализиране на помагалото и неговото издаване – както в хартиен, така и в електронен вариант. Наръчникът ще бъде полезен в работата на младежки работници, преподаватели и всички, които проявят интерес по темите застъпени в него.

Целта на програмата „Младите (въз)действат“ е преминавайки през обучителните модули на програмата, участниците да могат да погледнат света около себе си през призмата на изкуството, емоциите, стереотипите и предразсъдъците в обществото, доброволчеството, екологията и предприемачеството. С това свое преживяване те ще развият нагласа за екипност, търсене на съмишленици и решаване на конфликти и още много умения в дигитално-медийната среда.

Дейността се осъществява по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014- 2021 г.

 

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.