Обучение за стажанти и доброволци

Чудил си се какво е това младежка работа и неформално образование❓
Искало ти се е да влезеш в обувките на младежките работници и медиатори от образователния екип на Младежки център Пловдив❓
Интересни са ти образователните и спортните дейности с млади хора от гр. Пловдив и региона, работата на терен и организирането на събития❓
👉 Ако намираш дори и малка частица положителен отговор в тези въпроси, то те каним на обучението за стажанти и доброволци, което стартира на 9 юли от 10 ч. в сградата на Младежки център Пловдив.
🤝 Заедно с 4-мата стажанти, които ще преминат през това въвеждащо за тях обучение, всеки желаещ на възраст 15-29 г. ще има възможност да се докосне до:
🗒️ историята, мисията, визията и целите на Младежки център Пловдив;
🧭 институционалното му позициониране в регионален, национален и международен план;
💡младежката работа в България и Европа;
🎨 неформалното образование като метод;
🎲 организирането на събития, кампании и инициативи;
💪 опознаването на своите силни страни и интереси, с които да допринася ефективно в работния процес;
👥екипната работа и лидерството в основата на успеха;
планирането,
🔜организирането и реализирането на предстоящи дейности в Центъра.
Обучението се реализира в следния график:
- 9.07 (вторник) от 10 ч. - тема „Младежки център Пловдив отвътре и отвън“;
- 11.07 (четвъртък) от 10 ч. - тема „Младежка работа и неформално образование“;
- 16.07 (вторник) от 10 ч. - тема „Уменията на младежкия работник“;
- 18.07 (четвъртък) от 10 ч. - тема „Организиране на събития и образователни дейности“';
- 23.07 (вторник) от 10 ч. - тема „Моята роля на стажант и доброволец в Младежки център Пловдив“.
Необходима е единствено предварителна регистрация тук👇https://forms.gle/286vZPM3v375ey2cA
Екипът на ОП “Младежки център Пловдив” и младежката работа ви очакват! ❤️
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.