Обучителен семинар за организации, работещи с уязвими групи

През месец април Общинско предприятие „Младежки център Пловдив” ще проведе семинар, който ще събере представители на институции и организации, чиято дейност е насочена към подобряване на благосъстоянието на уязвимите групи.
 
Основната цел на събитието е да се представят на участниците иновативни методологии и подходи при реализиране на обучителни дейности, които да използват след това в своята работа.
 
След проведено онлайн анкетно проучване сред над 150 представители на национални организации и институции, работещи с уязвими групи, се идентифицираха основните теми, които ще бъдат разглеждани по време на семинара. Акцентите в отговорите бяха ограниченията, пред които се сблъскват групите по отношение на упражняването на правата си – достъпа до здравни и социални услуги и реализирането на пазара на труда.
 
Семинарът ще се реализира в рамките на два модула:
На 13 и 14 април ще се проведат специализирани обучителни дейности, насочени към здравни медиатори;
На 15 и 16 април ще стартира вторият модул, в който ще бъдат ангажирани представители на национални организации и институции, работещи с уязвими групи.
Всички, желаещи да се включат в семинара, могат да заявят участие на следния линк, като отбележат и на кой от двата модула ще присъстват : https://rb.gy/saje0r
За всички регистрирали се участници ще бъде осигурено безплатно изхранване и настаняване.
Събитието ще бъде съобразено с противоепидемичните мерки в страната.
 
Дейността ще се реализира като част от проекта „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.