Обучителен семинар за организации, работещи с уязвими групи 2

На база резултатите от проведен семинар за представители на организации и институции, работещи с уязвими групи, екипът на ОП „Младежки център Пловдив“ организира второ издание на събитието. 
 
Основната цел на семинара е да се обмени опит и добри практики по посока иновации при реализиране на образователни и превантивни дейности. Темите, които ще бъдат засегнати по време на събитието, са свързани с приобщаване на дейните младежи и системна работа с тях.
 
Семинарът ще се реализира в рамките на два модула:
На 10 и 11 април ще се проведат специализирани обучителни дейности, насочени към здравни медиатори;
На 12 и 13 април ще стартира вторият модул, в който ще бъдат ангажирани представители на национални организации и институции, работещи с уязвими групи и образователни медиатори.
 
Всички, желаещи да се включат в семинара, могат да заявят участие тук, като отбележат и на кой от двата модула ще присъстват: https://forms.gle/MRhenJ6gvV9xjZBC9
 
За всички регистрирали се участници ще бъде осигурено безплатно изхранване и настаняване в Младежкия център.
Не се покриват разходите за транспорт.
 
Дейността ще се реализира като част от проекта „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.