Обучителна програма „Млад икономист 3“

 След успешното завършване на две поредици от обучителната програма „Млад икономист“ ОП „Младежки център Пловдив“ стартира регистрацията за сформиране на нова група от младежи, които желаят да положат основи на своята финансова грамотност и да се погрижат за сбъдването на своите „малки“ и „големи“ цели! 
 Икономика? Финанси? Пазар? - колко скучно, трудно и безинтересно?!
Дали всъщност е така? Или е точно обратното?
 Предизвикваме те да си отговориш на тези въпроси!
 Икономическата и финансовата култура са едни от основните инструменти за успешното развитие и реализация на всеки младеж! 
Ако мислиш, че това е една сложна и почти непристъпна система, то ела и се убеди в противното!
Ако смяташ, че това е нещо съвсем далечно за теб, то ела и ще ти докажем колко интересно всъщност е и как се сблъскваш всеки ден с него!
  Ако искаш:
• да придобиеш безценни умения и то по изключително интересен и иновативен начин;
• да се научиш да правиш оптимален и информиран избор;
• да контролираш по възможно най-ефективния начин своите доходи и да разпределяш рационално спестяванията си;
• да знаеш в какво е най-изгодно да инвестираш своите средства или просто да познаваш същността на икономическите понятия и процеси, които чуваш в пространството,
 ТО ТОВА Е ТВОЕТО МЯСТО!
  Обучителната програма “Млад икономист“ стартира за всички младежи на възраст 15-29 години от град Пловдив и региона!
Срещите по програмата ще се провеждат регулярно и ще обхванат широк спектър от теми, въпроси и познания за:
• основни икономически понятия;
управление и планиране на личните финанси;
• особености и “капани“ при теглене на кредит;
• конкретни продукти, в които да инвестираме средствата си;
• спестяването като необходимо условие за повишаване на богатството ни;
• формиране на способност за вземане на рационални и работещи решения.
 Всичко това ще бъде представено по лесен, интересен и достъпен за всеки начин чрез използване на интерактивни неформални образователни методи, игри, ролеви ситуации и др.!
 Ще се опитаме заедно да стигаме до решенията на актуални проблеми , засягащи нас като отделни потребители и икономиката като цяло !
Всичко това ще прилагаме при решаването на реални казуси , отнасящи се до нашето ежедневие!
  Участието в обучителния курс е напълно безплатно!
Програмата включва провеждането на   занятия в периода октомври 2021 - януари 2022 г. Дейността ще бъде съобразена с противоепидемичните мерки в страната.


 Първо занятие - на 24.10.2021 г. (неделя) от 10:00 до 12:00 ч.
 Място – ОНЛАЙН в платформата Zoom
 Общ брой занятия за потока – 6 (в рамките на периода октомври 2021 - януари 2022 г.)
 Участници – младежи на възраст 15-29 години от град Пловдив и региона
 Регистрация за участие в обучителния курс тук: https://rb.gy/zkgrrv


 ОЧАКВАМЕ ВИ!


• Дейността се реализира като част от проекта „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.