Обучителна програма "Младите (въз)действат 2"

Стартираме 2024-та година с образователна програма по втората част на наръчника „Младите (въз)действат“. Тя ще бъде с продължителност от 10 седмици, като дейностите ще се провеждат в сградата на Младежкия център.
 
Целите на обучителната програма са:
- познаване и прилагане на принципите и методите на неформалното образование;
- развиване на умения за подбор и оценка на информация, създаване и представяне на съдържание, сътрудничество, лидерство;
- повишаване на младежката активност за планиране и провеждане на кампании и инициативи;
- подкрепа в търсенето на професионално развитие;
превенция на основните онлайн рискове – както технически, така и свързани с интернет като социална среда;
- формиране на способности у младите хора за обучаване на връстници от различни общности.
 
Програмата съдържа 6 основни модула:
1. Умения - презентационни умения, лидерство, медийна грамотност и др.
2. Обучение на връстници - младежка работа, неформално образование, елементи на обучителна дейност и др.
3. Работа с уязвими групи - характеристики на общността, проучване и др.
4. Създаване на медийно съдържание - планиране, създаване и др.
5. Онлайн безопасност
6. Кариерно ориентиране - автобиография, интервю и др.
 
Кога започваме? На 20 януари от 10:00 ч. в Младежки център Пловдив (ул. Ясна поляна 18, Гребна база).
Кой може да се включи? Събитието е предназначено за младежи (15-29 г.).
Как да се включите в събитието? Участието е напълно безплатно! Нужно е само да попълните следната регистрационна форма: https://forms.gle/QdWhEg8UMqp3211x5
 
През 2021 година бе създаден наръчникът „Младите (въз)действат“, като резултат от съвместната работа на Националната мрежа на младежките центрове в България в партньорство с Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и норвежката организация „Норсенсус Медиафорум“.
Наръчникът беше тестван в рамките на поредица от обучения на младежи, включително и по време на международен обмен, провел се през септември 2022 г. в Пловдив с гости от Норвегия. По този начин идентифицирахме и други потребности на младите хора и бяхме провокирани да планираме разширяване обхвата на обучителните модули. Така възникна идеята за разработване на надграждаща програма, която да включва теми и умения за подобряване на обществената среда.
В изготвянето на този наръчник към представителите от екипите на младежките центрове във Враца, Добрич, Пловдив и Стара Загора се присъединиха и колеги от новосъздадените такива от Бургас и Перник.
Дейността се реализира като част от проекта „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.