Обучителна програма "Младите (въз)действат 2"- 03.02.2024

🎯Предизвикателството „Младите (въз)действат 2“ продължава с пълна сила. Тази събота бяха разгледани провокативните теми за правата на човека и младежкото гражданско участие през призмата на изкуството, където младежите имаха възможността да покажат своите презентационни и артистични умения.
🧩Дейността завърши с творческа среща с художника Емил Миразчиев – един от членовете на група Ръб, който успя да предизвика интерес и дискусия към съвременното изкуство и неговата роля в изразяването на различни социални или политически проблеми.
🎨Във втората част настъпи истински творчески взрив. По изключително креативен начин младежите уверено демонстрираха как може да се планира, рамкира или напълно да се разчупи една на пръв поглед абсурдна идея в един необикновен и успешен проект.
💡Програмата се реализира по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.