Обучителна програма "Младите (въз)действат 2"- 10.02.2024

🔥Премина още една пълноценна събота от Обучителната програма „Младите (въз)действат 2“! Този път младежите се докоснаха до темите от наръчника, свързани с ученето в младежката работа и интернет грамотността.
🔎Участниците изследваха процеса на учене в младежката работа. Работеха в екипи и представиха разнообразни проекти. Запознаха се с различните видове приемане на информация и ги приложиха на практика.
📶Групата повиши умението си за разпознаване на фалшиви новини и посочи най-честите „признаци“, по които да ги откриваме. Премина упражнения, с които надгради своето критично мислене.
📱Последният акцент за деня бе онлайн безопасността. В тази част младежите бяха информирани за видовете рискове, които крие интернет пространството. Запознаха се се със сайтове и институции, които биха им помогнали в превенцията на различен вид тормоз в интернет пространството, както и в защитата от зловредни сайтове.
💡Обучителната програма се реализира по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.