Обучителна програма "Младите (въз)действат 2"- 16.03.2024

🔙 През изминалия уикенд се състоя последният модул от обучителната програма „Младите (въз)действат 2“, чиито теми бяха представени от екипа на ОП „Младежки център Пловдив“.
🔎 В първата сесия от модула „Кариерно ориентиране“ младежите разбраха „Що е то автобиография?“, като заедно откриха и откроиха основните ѝ части и споделиха своя опит при съставянето на CV. Последвалата стъпка бе да ги поставим в полу-реална ситуация, в която младежите, разпределени по отбори, да приложат наученото, като сами съставят потенциална автобиография.
🔎 Втората тема, която бе „Двете страни на интервюто“, провокира участниците, които заеха позициите на работодатели и кандидат-работници да съпреживеят действително процеса по преминаване на едно интервю. Тази практическа част спомогна за осведомеността на младежите относно поведението и визията им при евентуално явяване на интервю за работа.
🔎 Последната тема бе посветена на „Личностен и кариерен профил“, който предизвика младежите да се замислят за своите способности и умения, които да им послужат за направлението, в което избират да се развиват. Всеки състави своя личен профил и визия за света, себе си и средата, в която се намира и/или желае да се намира.
🎯 Дейността се реализира по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.