Обучителна програма "Младите (въз)действат 2"- 17.02.2024

🧩Този уикенд проведохме поредното обучение по програмата „Младите (въз)действат 2“!
💡Участниците бяха въвлечени в различни индивидуални и групови ситуации, като се запознаха със същността на неформалното образование и изградиха умения за проучване и разпознаване на нужди и потребности. Освен това развиха умения за подготовка и провеждане на обучителни дейности и избор и ползване на упражнения и инструменти според обучителните цели.
🎉В края на тези модули групата познаваше достатъчно добре всички етапи на една обучителна дейност и затвърди високото ниво на разбиране за логическата им обвързаност.
🎯Обучителната програма се реализира по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.