Обучителна програма "Младите (въз)действат 2"- 27.01.2024

📅Съботният ден в Общинско предприятие „Младежки център Пловдив“ отдавна е посветен на образователни програми.
🎉 Програмата „Младите (въз)действат 2“ продължава с пълна сила. В темата „Презентационни умения“ младежите изпробваха различни техники и упражнения за подобряване на ораторските си умения, както и обсъдиха ролята на презентатора и въздействието на посланието му към аудиторията. Темата „Работа в екип“ отведе участниците към преживяване на ситуация, в която изследваха груповия процес по вземане на решения. Те направиха изводи за собствените си поведения, помагащи и/или възпрепятстващи успешното взаимодействие в група. Младежите работиха и по темата „Лидерство“, където се запознаха със същността, качествата и отговорностите на добрия лидер.
👥 Младежите взеха активно участие в срещата, като имаха възможността да водят познати за тях упражнения. Тяхната цел бе да раздвижи както телата, така и ума на групата, за да продължи отпочинало и концентрирано към следващите активности.
💡Програмата се реализира по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.