Обучителна програма за ученически съвети

ОП „Младежки център Пловдив“ стартира провеждането на обучение за ученици, част от Ученически съвети/парламенти на територията на град Пловдив и региона.
 
Основни цели на обучението са:
- да изясни същността и ролята на ученическото самоуправление;
- да подпомогне развитието и функционирането на Ученическия съвет/парламент в съответното училище;
- да съдейства в процеса на планиране, организиране и реализиране на конкретни дейности и събития;
- да генерира идеи за бъдещи дейности;
- да участва в процеса по изграждане на картина от нуждите и потребностите на съответната ученическа общност;
- при липса на съществуването на Ученически съвет да се подпомогне процеса по създаване.
 
Обучението се реализира в рамките на 6 обучителни модула:
Тема 1. Актуална картина на Ученическия съвет/парламент.
Тема 2. Същност и функциониране на Ученически съвет/парламент.
Тема 3. Проучване на нужди и потребности на учениците от училището.
Тема 4. Форми и инструменти за организиране на дейности на Ученическия съвет.
Тема 5. Отбелязване на международен/национален ден.
Тема 6. Планиране, организиране и реализиране на събитие на Ученическия съвет/парламент.
 
Всеки директор, преподавател, педагогически съветник, училищен психолог или ученик може да заяви участие за своето училище в настоящата регистрационна форма. Представител на образователния екип на Центъра ще се свърже с кандидатствалите, като се фиксират подробностите около организацията на обучението.
 
Примерни варианти:
Място на провеждане:
- в конкретното учебното заведение - на терен;
- в зала на Младежкия център на Гребната база.
Продължителност на обучителната програма:
- интензивна - по 2 срещи в рамките на 1 седмица - т.е. общо 3 седмици;
- обикновена - по 1 среща в рамките на 1 седмица - т.е. общо 6 седмици.
Конкретният ден и часови диапазон на провеждане се определя съобразно графика и натовареността на учениците в учебното заведение (има възможност за провеждане на занятията както през делнични, така и през почивни дни).
 
Регистрационна форма: https://forms.gle/8Tz988kpEpk2s9f97
 
Обучителната програма се реализира по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. 
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.