Онлайн работна среща на Национална мрежа на младежките центрове

Екипът на ОП "Младежки център Пловдив" взе участие в онлайн работна среща на Национална мрежа на младежките центрове, в която членува от 2016 година насам. Споделен бе опит от за изминалата година между екипите на вече осемте центъра в страната, дискутирана бе общата визия занапред и бе направен важен избор: председател на мрежата за предстоящите дванадесет месеца. В тази връзка поздравяваме колегите от Младежки център Враца, пожелаваме им успешна година начело на НММЦ и силно вярваме, че всички заедно ще направим прекрасни неща за младите хора.  

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.