Организационна среща с младежи за обмен в Испания

През уикенда се проведе организационна среща с младежи за предстоящия ни обмен в Испания. На нея присъстваха част от образователния екип и младите хора, които ще станат част от пътуването.
 
На срещата участниците се запознаха чрез неформални дейности и споделиха своите очаквания. Беше им представена информация за пътуването и настаняването в Испания, както и за срещите, които ще бъдат проведени, като част от програмата на обмена. Накрая всички отбелязаха своята готовност и вълнение за отпътуването.
 
Международният младежки обмен се реализира по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.