Отбелязване на Международния ден на правата на човека

По време на Благотворителния коледен базар „От деца за деца“ на 10 и 11 декември отбелязахме и Международния ден за правата на човека, като провокирахме участниците да си поговорим по темата за правата на човека. #youth4rights
 
Всеки от тях теглеше една карта с един от членовете от Всеобщата декларация за правата на човека. След това проведохме кратка дискусия за това какво означава за него изтегленото право и защо е важно да го зачитаме. Много хора споделиха лични истории, свързани с правото, което са си изтеглили.
 
С включилите се в инициативата разговаряхме за правото на равенство и произлизащата от неговото незачитане дискриминация на база пол, раса, етническа принадлежност и др. Поговорихме и за правото на брак и семейство и какво е отношението към еднополовите бракове. Потърсихме отговори и на въпросите дали в България всеки човек е равен пред закона и получава ли ефективна правна защита. Осъзнахме, че след края на ограничителните мерки в следствие на пандемията, много повече ценим правото си на свободно движение. Разговорите ни обхванаха и други права като това за свобода от изтезания и унизително отношение, право на подходящо жизнено равнище, право на образование и др.
 
Бяхме подготвили и специална рамка за деня, облепена с картончета с различни права на човека, с която всеки желаещ да се снима. Усмихнатите лица можете да видите в галерията.
 
Освен това участниците упражниха своето право на свободно изразяване на мнение, като се включиха в анкетното ни проучване, което цели да проучи интересите и темите, вълнуващи един млад човек. Чрез получаване на тази важна информация ще можем да разработим бъдещи обучителни програми и работилници, с които младите да надградят не само знанията и умения, които желаят, а и скритите си супер сили, за които дори не подозират!
 
Дейността се реализира по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.