Отбелязване на Международния ден на толерантността с общински младежки клуб ,,Иноватор" Хисаря

Всяка година на 16 ноември отбелязваме Международния ден на толерантността. Един много специален ден, в който си припомняме ценността на уважението, приемането и разбирането на богатото многообразие от култури в нашия свят, на всички форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност.
 
На този празник ни гостуваха нашите приятели от Общински Младежки Клуб ,,Иноватор" Хисаря. Младежите провеждат различни обучения на връстниците си в училищата на своя град и доказват с примера си защо е важно да си активен гражданин. Заради нестихващия си ентусиазъм за научаване на нови неща с цел мултиплициране по-късно, образователният ни екип проведе неформални дейности, които бяха съобразени с нуждите на самите младежи.
 
В двудневното обучение участниците се впуснаха в темите за толерантността, доброволчеството, презентирането и планирането и организирането на образователна дейност, които ще им бъдат от полза в тяхната работа. Те преминаваха през модулите на обучението, като се включваха както индивидуално, така и групово. Имаха възможността да споделят опита си и да почерпят от този на екипа ни. Уменията, които придобиха и усъвършенстваха бяха работа в екип, критично мислене, разпределяне на времето, задържане на вниманието на аудиторията и организиране на дейност.
 
Обучението се реализира по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.