Отбелязването на Световния ден на влажните зони

Част от участниците в програмата „Млад изследовател“ се включиха в отбелязването на Световния ден на влажните зони (2 февруари). Те бяха поканени от организаторите – Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив (РИОСВ), Zeleni Balkani и Българско дружество за защита на птиците BirdLife Bulgaria (БДЗП).
 
Събитието се проведе край остров Адата, където експертите разказаха за значението на влажните зони за хората и околната среда. Бяха наблюдавани различни редки и защитени видове зимуващи птици в река Марица, а младите изследователи имаха възможност да приложат придобитите по време на програмата умения за работа с бинокъл и зрителна тръба.
 
Орнитологът д-р Владимир Добрев от БДЗП изнесе кратка лекция за мигриращите през зимата птици и значението на защитените зони и територии в България.
В края на дейността младежите споделиха, че отбелязването на Световния ден на влажните зони е било вълнуващо преживяване и някои дори изявиха желание да станат доброволци в непреавителствените организации, занимаващи се с екология и опазване на околната среда.
 
Образователна програма „Млад изследовател“ на ОП „Младежки център Пловдив“ се проведе през октомври 2021 – януари 2022 година. В нея участниците се научиха да разпознават основни видове растения и животни, да работят с бинокъл и други инструменти на изследователя, запознаха се със специалисти в областта и получиха насоки за професионално развитие с природни науки. Отговорник за програмата бе Александър Петров – младежки работник, докторант по екология и опазване на екосистемите с дългогодишен опит в преподаването.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.