Първа среща от Месец на народните танци - младежка инициатива

На 7 март се проведе първата среща от Месец на народните танци - младежка инициатива.
 
Участие взеха младежи, които бяха информирани за характерните особености на Тракийската и Родопската фолклорни области и научиха две нови хора - Право хоро и Сворнато хоро. Някои от участниците никога не бяха танцували, но доказаха, че с упоритост и желание всичко се постига. Инициаторът на дейността Виктория Попова споделя: „Фолклорът е богатството...той е магия, която има способността да разпалва любовта към онова...родното, българското, нашето.“ 
 
Следващите танцови срещи ще се проведат на 14, 21 и 28 март (всеки вторник от месец март) с начален час 19:00 ч. в зала „Метеора“ в Младежки център Пловдив.
Всеки, който желае и все още не е присъствал, може да се включи чрез попълването на следната регистрационна форма: https://rb.gy/kdenzo
 
Младежките инициативи се реализират по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.