Посещение на младежи от Норвегия и Стара Загора

Днес наши гости бяха група младежи от Норвегия и Стара Загора. Визитата им е организирана от Международен младежки център - Стара Загора и цели запознанство и обмен на добри практики, личен опит. 
 
Участниците разбраха повече за работата на екипа на Центъра, като се включиха в интерактивната дейност „Търсене на съкровище“. Всеки от трите отбора, в които бяха разделени, носеше едно от старите имена на град Пловдив - Филипополис, Пулпудева и Тримонциум. Младежите преминаха през различни предизвикателства, чрез които посетиха различните локации от материалната база на Центъра и научиха за голяма част от събитията тук. 
 
Обменът на Международен младежки център - Стара Загора се провежда по проект BGLD-1.003-0003 “Международен младежки център – мисли локално, действай глобално!“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.