Посещение на студенти от Софийския университет в Младежки център Пловдив

🎓 На 15 ноември студенти от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, които се обучават в специалност „Неформално обучение“ (бакалаври) и магистри от магистърската програма по Мениджмънт на услуги и организации за неформално образование посетиха базата на Младежки център Пловдив.
📝 Учебната визита е свързана със специфични учебни задачи, поставени от титуляри на различни дисциплини. Студентите бяха придружени от професор д-р Силвия Николаева, специалист в областта и представител от Факултета по Педагогика.
🧩 Гостите ни се докоснаха до работата на нашия образователен екип. Посетиха всички пространства, с които разполагаме на закрито и открито, както и научиха повече за същността, ангажираността и различните ни дейности.
🕵️‍♂️ По време на своето посещение студентите имаха възможността да видят как това, което учат на теория, работи и на практика. Споделиха радостта си от това, което са избрали да следват и вълнението от това, което им предстои в бъдеще.
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.