Последни мигове от 2022 година

2022 година е към края си. За нас в Общинско предприятие „Младежки център Пловдив“ тя бе изпълнена с много емоции и преживявания, за които искаме да ви разкажем.

Едно от събитията, с което много се гордеем, бе свързано с посещението на комисия от Съвета на Европа. Основната цел бе обсъждане на развитието на Центъра на база дадените насоки от експертите през 2017 година. Освен това комисията бе тук и за да реши дали да удължи периода, в който Центърът е носител на „Знак за качество“.*

След двудневна среща и събеседване бе взето решение, че „Знакът за качество“ на „Младежки център Пловдив” ще бъде подновен до 2025 година.

*Призът се присъжда на младежки центрове в Европа на база на набор от критерии, включващи достъпност на инфраструктурата и съоръженията на центровете и качеството на изпълняваните образователни програми и предоставяните услуги за младежи.

През тази година проведохме над 100 образователни дейности, от които младежки инициативи, информационни срещи и обучения в Пловдив и малките населени места в региона, младежки и образователни форуми, семинари, благотворителни базари и др. В тях привлякохме още над 1000 участници, които придобиха нови знания и подобриха своите умения на разнообразни теми.

Успяхме да осъществим и няколко международни дейности, включващи: 4 младежки обмена в Португалия, Ирландия, Словения и Испания и 1 в град Пловдив с младежи от Норвегия, фестивал с над 30 организации с младежка, доброволческа и творческа дейност на местно, национално и международно ниво, работно посещение в Норвегия, участие в обучение за младежки работници от екипите на центровете със Знак за качество, участие в работна среща на ръководните екипи на младежките центрове със Знак за качество във Финландия.

И през отминаващата година спортът продължи да бъде фокус на работата ни. С подкрепата на Община Пловдив създадохме единствения по рода си сайт „Музей на спорта“  https://sportsmuseumplovdiv.bg/bg В него може да откриете информация и снимки за спортните личности, събития, спортове и бази в града ни. В предстоящите месеци ще ви разказваме за все повече събития и личности в сайта, като целим той да стане истинска ценност с онлайн архив, както и с поглед към бъдещите таланти на Пловдив и областта.

За новата година си пожелаваме здраве, идеи и вдъхновение, които да поддържат спортния дух и младежкия ентусиазъм, да разкриват нови хоризонти в младежката работа и да обогатяват света на неформалното образование. А …изненадите тепърва предстоят!

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.