Последно занятие от обучителната програма "Млад икономист 3"

„Млад икономист 3 “ е обучителната програма на ОП „Младежки център Пловдив“, която за трети пореден път събра на едно място младежи, готови да уверят себе си и околните в значението и силата на финансовата грамотност. В продължение на 4 месеца ученици, студенти и заинтересовани лица от град Пловдив и региона обогатиха икономическата и финансовата си култура. 
 
С първите си крачки те се запознаха със същността на икономическата система, дискутираха въпроси като „Какво са за мен парите?“, „Как да осъществя краткосрочните си и дългосрочните си цели?“. Младите икономисти преминаха през методи и инструменти за по-ефективно управление на личния си бюджет, съпоставиха „спестяването“ и „инвестирането“, запознаха се с инвестиционни продукти, капани при теглене на кредити, защита на собствено имущество и на бъдещето си чрез представянето на отделни видове застрахователни продукти и възможности за пенсионно осигуряване.
 
Резултатът от третото издание на обучителната програма „Млад икономист“ е сформирането на изключително активни, енергични и мотивирани групи младежи, които, вече осъзнали необходимостта и ролята на финансовата грамотност за личността и обществото, са готови да предават наученото, преживяното, достигнатото.
Съвсем скоро очаквайте това, което са подготвили - нещо младежко, интересно и мноого полезно!
 
Дейността бе реализирана като част от проекта „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.