Последно занятие от обучителната програма „Млад изследовател“

В периода от 31 октомври 2021 г. до 23 януари 2022 г. се проведе обучителната програма „Млад изследовател“. В рамките на 6 срещи с интерактивни игри и представяния участниците разгледаха дивата природа, начините за нейното опазване и възможностите за кариерно развитие в сферата на екологията.
Те развиха умения за определяне на различни растения и животни, работа с теренна екипировка (бинокъл, определители и др.), срещнаха се със специалисти в областта и усъвършенстваха екологичното си мислене.
 
На 23-ти януари се проведе последното занятие. На него се планира бъдещето на програмата. Единодушно бе прието предложението тя да се превърне в клуб и да се наблегне повече на пътувания и опознаване на дивата природа в естествена среда.
Сред темите бяха и обществено полезни дейности като почистване на река Марица в района на град Пловдив, залесяване и информационни кампании за предотвратяване на щети върху местната флора и фауна. 
Обратната връзка от страна на младежите беше положителна. Те изявиха желание да продължат да учат за природата по методите на неформалното образование.
 
Обучителната програма се реализира като част от проекта „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.