Потребителските кредити бяха тема на петото занятие на програма „Млад икономист“

Този месец младите икономисти достигнаха ключовия момент във формирането на своята финансова и икономическа култура. След като преминаха през основните етапи от процеса на това как да управляват възможно най-ефективно своя личен бюджет, те поеха към необятния свят на потребителските кредити.
Обособиха „златните правила“, които трябва да се следват, когато сключват подобен тип сделка. Работата по групи допринесе още повече за формирането на идеи и начини, чрез които всеки да се предпази от „капаните“, в които би могъл да попадне.
Обучителната програма „Млад икономист“ се реализира като част от проекта
„Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно
развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.