„Права за мен, права за всички“ - образователна кампания

Ние сме демократично общество, а в неговата основа са правата и задълженията на всеки от нас, защото те гарантират зачитането на човешко достойнство и равенство. Активното гражданско общество е в центъра на добре функциониращата държава, а младежите със своята изключителна мощност към положителна промяната върху света са ядрото на просперитета.
 
Именно заради това през февруари стартираме младежката инициатива „Права за мен, права за всички“, която ще се реализира под формата на образователна кампания. Идеята за инициативата е на Виктория Димитрова, която мечтае за една по-равноправна среда.
 
Образователната кампания ще се състои в няколко срещи, като по време на всяка от тях ще се представят различни теми, свързани с правата на човека - равенство, свобода от дискриминация, право на свободно движение във и извън страната, свобода на мнение и информация, право на образование са само част от тях.
 
Участниците ще имат възможност и сами да разработят идея за дейност за популяризирането и познаването на правата на човека. Освен придобиването на нови знания в темата, участниците ще развият ключови компетентности като работа в екип, креативност и критично мислене.
 
Целите на образователната кампания са:
•Запознаване на младите хора с правата на човека като морални принципи, които гарантират достойния живот на всеки един човек;
•Насърчаване на толерантността и разбирателството между различията на хората;
•Развиване на критичното мислене и гражданското самосъзнание на младите;
 
За кого е подходяща програмата? 
•За младежи на възраст от 15 до 29 години, които:
•Искат да научат какво представляват правата на човека;
•Интересуват се от актуални обществени теми;
•Искат да се запознаят с активни млади хора;
 
Къде? 
Дейностите ще се провеждат в ОП „Младежки център Пловдив“
Кога?
Образователната кампания ще се състои от 11 сесии. Срещите ще се провеждат през седмица, като първата от тях ще се проведе на 19 февруари от 11 часа.
Как? 
Участието е безплатно, нужна е само предварителна регистрация: https://forms.gle/1nGUwVFKe6iFgP4L8
 
Дейността се реализира като част от проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.