Приключи обучителната програма за ученически съвети в ПГ "Ген. Владимир Заимов" в гр. Сопот

Приключи поредната серия от обучителната програма за Ученически съвети. През нея премина и ПГ "Ген. Владимир Заимов" - гр. Сопот
 
Бяха представени основните етапи при организиране на събитие с акцент върху принципите на неформалното образование. Дискутира се ролята на отбелязването на национални и международни дни във функционирането на Ученическия съвет.
 
Преминавайки през програмата, учениците усъвършенстваха своите знания и умения за работа в екип, креативно мислене, доброволчество, активно участие в училищния живот и свободно изразяване на гражданска позиция.
 
Обучителната програма се реализира по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014–2021 г.
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.