Първа среща от Обучителната програма "Младите (въз)действат 2"

📢 Първата среща с участниците в Обучителна програма „Младите (въз)действат 2“ вече е факт.
Стартирахме с представяне на екипа и работата на Общинско предприятие „Младежки център Пловдив“. Групата бе запозната по подробно с програмата и имаше възможност да сподели своите очаквания. Освен това всеки младеж направи своята самооценка към настоящия момент за натрупаните знания и умения в темите от програмата. Бяха поставени конкретни цели, които ще бъдат проследявани в индивидуалното и груповото развитие в процеса на това приключение.
🎯 Обучителната програма се реализира по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.