Работна среща на образователните ромски медиатори от НММЦ

На 26-ти ноември ще се проведе работна среща между образователните ромски медиатори, част от екипите в Националната мрежа на младежките центрове(НММЦ).
Целите им са обмяна на опит в работата с уязвими групи и генериране на идеи за бъдещи съвместни дейности. Съвсем скоро ще се състои първото събитие част от  поредица насочена към деца и младежи от ромски произход. 

Дейността е част от проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. 

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.