Работно посещение в Осло, Норвегия

С цел затвърждаване на изграденото тристранно партньорство между „Младежки център Пловдив“ , Фондация "Приложни изследвания и комуникации" и Norsensus Mediaforum, между 2 и 6 май бе реализирано работно посещение в Осло, Норвегия.
Основна цел на визитата бе дискутиране на резултатите от разработената методика за дигитално-медийна грамотност и определяне на последващи стъпки на база на постигнатото. В посещението взеха участие и представители на Младежки център - Добрич; Международен младежки център - Стара Загора и Младежки център - Враца / Youth Center - Vratsa, които допринесоха за разработването на методиката и с които „Младежки център Пловдив“ реализира съвместно в рамките на Национална мрежа на младежките центрове.
Работното посещение се реализира в рамките на проект BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма Програма Местно развитие/Local Development Programme, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.