Разработване на програма за дигитално-медийна грамотност

В периода 15-17 юли 2020 г. в ОП „Младежки център Пловдив“ се проведе първата среща на Националната мрежа на младежките центрове /Пловдив, Добрич, Враца и Стара Загора/ и Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ във връзка с разработване на програма за дигитално-медийна грамотност, в изпълнението на проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.