Седмо издание на Младежки форум „Истина или предизвикателство“

През изминалия уикенд в Общинско предприятие „Младежки център Пловдив“ се състоя седмото издание на Младежки форум „Истина или предизвикателство“. Темата, която младежите разнищваха този път, бе „Предприемачеството - суперсилата да променяш света“. 
 Обучителните модули по време на събитието бяха водени от образователния екип на центъра - младежкия работник Калина Дамянова и медиаторите Катя Кривчева и Николай Николов, както и от активните младежи - Светослава Кумчева, Атанас Начев, Димитър Желев, Цветомир Стоилов, Евгени Николов и Пенко Стоев. 
Участниците във форума бяха както от Пловдив и региона (с. Шишманци), така и от населени места от цялата страна - Асеновград, Бургас, Димитровград, Карлово, Ракитово, Раднево, Стара Загора и Ситово. 
Форумът стартира с дейности за запознанство, които провокираха участниците да разкажат за себе си и да изкажат мнението си по дадени теми. След това бе повдигната завесата на историята на предприемачеството - младежите се докоснаха до едни от най-успелите предприемачи и се мотивираха от техните примери. (Kalina Damyanova и Катя Кривчева) Програмата продължи с поставяне на основите на предприемачеството, а именно - хрумването на идеята. (Николай Николов) Развиването на идеята обаче бе развита в модула за мисията за създаването на бизнес план. (Penko Stoev) Участниците имаха възможността да разберат повече за предприемачеството в Португалия - споделен опит от младежите, които бяха част обмена ни в Младежки център Брага. (Atanas Nachev и Dimitar Zhelev) Бе представена идея и за еко предприемачество, разработена от младежи, която даде нов поглед върху основната тема на събитието. (Евгени Николов и Цветомир Стоилов) Модул имаше и за говорене пред публика, което е изключително важно качество за всеки, особено за предприемачите. (Svetoslava Kumcheva) Младежите споделиха какви са техните бъдещи предприемачески идеи и как биха ги реализирали.
 Младежки форум „Истина или предизвикателство“ се реализира по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.