Среща на участниците в програма „Млад стажант“

Участниците в програма „Млад стажант“ по проект "Младежки център Пловдив - мощен фактор за местно развитие" проведоха своята среща в Образователната градинка на центъра. На нея се обсъдиха планираните дейности за работа в региона и предстоящото четвърто издание на младежки форум „Истина или предизвикателство“. За тази цел стажантите подготвят анкета, чрез която да се допитат до мнението на младите хора, относно обученията, за които са мечтали или имат нужда да преминат.

Младите стажанти подготвят още събития, в които те ще бъдат движещата сила и ще зарадват своите връстници с нови и интересни теми.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.