Образователният екип проведе среща за планиране на бъдещи дейности в Община Перущица

На 3 юни част от образователния екип на центъра проведе среща в Община Перущица, на която представи дейностите по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“. В нея взеха участие заместник-кмета на Общината, председателя на Общински съвет и представители на ОУ „Петър Бонев“, ОДЗ „ Радост“, ДГ „Тракийче“ и НЧ „Просвета – 1862“, град Перущица.

По време на срещата бяха обсъдени възможностите за съвместно сътрудничество, потребностите от обучения за педагогическите екипи и учениците, както и дейностите, с които центъра може да се включи на терен.

Информационната кампания, обученията и работата в региона са част от дейностите по проект „Младежки център Пловдив - мощен фактор за местно развитие“, реализиран по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.